over deze site

Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de site van Van Gilse (onderdeel van Royal Cosun/Cosun Beet Company) is met grote zorg samengesteld. Van Gilse kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van Van Gilse. Van Gilse streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Privacy statement

Het privacy statement vindt u op: https://www.cosun.nl/FooterItems/Privacy-policy.aspx

De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend door Van Gilse zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op vacatures en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De site van Van Gilse bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Creative Commons

Op deze site wordt gebruik gemaakt van lettertype ‘JD Irregutype Medium’. Dit lettertype is gemaakt door Jecko Development (http://www.jeckodevelopment.com) en is vrijgegeven onder een Creative Commons Attribution licentie (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode).

Concept en creatie: Reclame adviesbureau Living the brand, Amsterdam

Top